Karasamling

må 17.8 kl. 19.00
Grundfors kvarn

Sture Nyholm medverkar

Samtidigt (kl. 19)samlas kvinnorna kring mission i Terjärv församlingshem. Majvor Nyholm medverkar, välkomna!