Friluftsgudstjänst

sö 2.8 kl. 14.00
hos Helmer Lundström

Nionde söndagen efter pingst

Predikant Carola Salo-Back, kantor Sonja Smedjebacka

Var snäll och iaktta coronainstruktionerna:

•    Kom inte till gudstjänsten om du har förkylningssymptom!
•    Personer som hör till riskgrupper skall fortfarande undvika folksamlingar.
•    Var snäll och håll avståndet 1-2 meter till andra människor, desinficera dina händer.
•    Personer från samma hushåll kan sitta intill varann i övriga fall 1-2 meters distans
•    Hosta eller nys i armvecket eller i engångsnäsduk


kantor
Ollisbackavägen 9 (tillfällig)
68410 Nedervetil