Friluftsgudstjänst

sö 5.7 kl. 14.00
hos Carola Salo-Back och Lars Back

Forskantsvägen

OBS tiden

Predikant och liturg Carola Salo-Back, kantor Jenny Pulkkinen