Friluftsgudstjänst

sö 21.6 kl. 13.00
Sommarhemmet

Tredje söndagen efter pingst

Tema Kallelsen till Guds rike

Kronoby och Nedervetil firar traditionsenligt gemensam gudstjänst. Tf kaplan Niklas Wallis, kantor Sonja Smedjebacka

Dagens kollekt går till Sommarhemmet

•    Kom inte om du har förkylningssymptom!
•    Personer som hör till riskgrupper skall fortfarande undvika folksamlingar.
•    Var snäll och håll avståndet 1-2 meter till andra människor, desinficera dina händer 
•     Följ anvisningarna om sittplatser, personer från samma hushåll kan sitta intill varann i övriga fall 1-2 meters distans
•    Använd gärna egen psalmbok
•    Hosta eller nys i armvecket eller i engångsnäsduk