Strömmad gudstjänst

sö 31.5 kl. 10.00 – 11.00
Handbokens illustration av pingsten

Kronoby kyrka

Pingstdagen

Den Helige Andes utgjutande

Den kristna pingstens budskap kom att handla om utgjutandet av den heliga Anden, om Andens gärningar och om den kristna kyrkans uppkomst. På pingstdagen förrättades de allra första kristna dopen. I den tidiga kyrkan var pingsten den andra stora dophögtiden näst efter påsken. Pingstens bibeltexter talar om den heliga Anden som löfte och gåva. Anden har blivit sänd till oss som försvarare, hjälpare och tröstare. Genom Anden är Kristus ständigt närvarande i sin kyrka. Anden förenar alla kristna i Kristi kyrka. De äger en Herre och en tro.

Medverkande i söndagens gudstjänst är församlingspastor Ville Kavilo och kantor Maria Ellfolk-Lasén, Robert Slotte, trumpet och en sångkvartett bestående av Sonja Smedjebacka, Maria Ellfolk-Lasén, Frejvid Granbacka och Ronny Borgmästars. Som kyrkvaktmästare fungerar Lilian Bäck.

En länk till strömninen på YouTube hittar du här

Denna söndag kan vi inte uppta någon kollekt då mottagaren saknar insamlingstillstånd


Tag kontakt