Strömmad gudstjänst

sö 31.5 kl. 10.00 - sö 31.5 kl. 11.00
Kronoby kyrka

Pingstdagen

Församlingspastor Ville Kavilo och kantor Maria Ellfolk-Lasén