Strömmad gudstjänst

sö 24.5 kl. 10.00 - 11.00
Kronoby kyrka

Inga kyrkobesökare, gudstjänsten kan följas via strömmad länk

Sjätte söndagen efter påsk - Exaudi

"Väntan på den heliga Anden"

Tf kaplan Niklas Wallis, kantor Ronny Borgmästars

Dagens kollekt går till Kyrkans Utlandshjälp, närmare uppgifter här

Man kan delta i gudstjänsten via strömmad länk här.