Andakt INHIBERAD

to 7.5 kl. 13.00
vid Pensionärshemmet i Nedervetil

Med nattvard

.