Kvinnogruppen INHIBERAD

må 4.5 kl. 19.00
Ollisbackavägen 9 Nedervetil

Kvinnornas samtals- och bönegrupp

Ledare Bodil Dalhem