Strömmad gudstjänst

sö 3.5 kl. 10.00
Kronoby kyrka

Inga kyrkobesökare, gudstjänsten kan följas via strömmad länk

Tredje söndagen efter påsk - Jubilate

"Guds folks hemlängtan"

Kyrkoherde Anders Store, kantor Maria Ellfolk-Lasén, sång Sofia Bäck

Dagens kollekt går till vår egen församlings konfirmandarbete, närmare uppgifter här

Man kan delta i gudstjänsten via streamad länk här