Strömmad gudstjänst

sö 26.4 kl. 10.00
Kronoby kyrka

Inga kyrkobesökare, gudstjänsten kan följas via strömmad länk

Andra söndagen efter påsk - Misericordia Domini

"Den gode herden"

Tf kaplan Niklas Wallis, kantor Sonja Smedjebacka.

Textläsning och sång av Margareta Finell.Förbönen bes av Anna-Lena Högnäs

Dagens kollekt skulle ha gått till Församlingsförbundet och retreatverksamheten på Retreatgården Snoan men pga att inget insamlingstillstånd finns kan vi inte publicera kontouppgifterna

Man kan delta i gudstjänsten via streamad länk här