Andakt INHIBERAD

to 9.4 kl. 14.15
i Terjärv Vårdcenter

Med nattvard

.