Andakt INHIBERAD

to 9.4 kl. 13.00
vid Pensionärshemmet i Nedervetil

Med nattvard

.