Aktläsning

on 8.4 kl. 06.00
Kronoby kyrka YouTube

Jesu lidandes historia

Kaplan Timo Saitajoki, kantor Maria Ellfolk-Lasén.Sång av kantorerna.

Du kan ta del av strömningen här