Gudstjänst

sö 5.4 kl. 10.00
Kronoby kyrka

Palmsöndagen

Tf kaplan Niklas Wallis och kantor Maria Ellfolk-Lasén