Gudstjänst

sö 5.4 kl. 10.00

Terjärv kyrka

Palmsöndagen

Kyrkoherde Anders Store och kantor Ronny Borgmästars


Se också

sö 23.2 kl. 10.00

Terjärv församlingshem

Mässa

Fastlagssöndagen
sö 1.3 kl. 10.00

Terjärv församlingshem

Gudstjänst

Första söndagen i fastan
sö 1.3 kl. 18.00

Terjärv församlingshem

Läsmöte Terjärv

Alla läslag