Musiklekis INHIBERAT

fr 3.4 kl. 09.30 - 10.00
Kronoby församlingshem

För barn tillsammans med en vuxen

För barn under skolåldern


Tag kontakt

dagklubbsledare/ tf ungdomsarbetsledare
Kyrkvägen 30
68500 Kronoby