Kvinnogruppen INHIBERAD

må 23.3 kl. 18.30
Kronoby församlingshem

Kira Näse och Kristina Stenvall

Kira Näse och Kristina Stenvall berättar om flyktinghjälp till Lesbos