Mässa

sö 15.3 kl. 10.00
Terjärv församlingshem

Tredje söndagen i fastan

Kaplan Timo Saitajoki och kantor Maria Ellfolk-Lasén