Gudstjänst

sö 15.3 kl. 13.00
Kronoby församlingshem

Tredje söndagen i fastan

OBS tiden

kaplan Timo Saitajoki, kantor Maria Ellfolk-Lasén