Café Söderby

to 12.3 kl. 14.00
Söderby bönehus

Dagens gäster Kristina och Bo-Göran Klingenberg

Öppet hus


Arrangör

Kronoby församling

SLEF Söderby