Läsmöte Nedervetil

ti 10.3 kl. 19.00
Församlingskansliet, Ollisbackavägen 9

Alla läslag

I år har vi ett gemensamt läsmöte för alla läslag i Nedervetil

Kyrkoherde Anders Store, kantor Sonja Smedjebacka


Tag kontakt