Gudstjänst

sö 8.3 kl. 18.00
Kronoby församlingshem

Andra söndagen i fastan

Tf kaplan Niklas Wallis, kantor Maria-Ellfolk-Lasén

OBS tiden