Gudstjänst

sö 8.3 kl. 18.00

Kronoby församlingshem

Andra söndagen i fastan

Tf kaplan Niklas Wallis, kantor Maria-Ellfolk-Lasén

OBS tiden!


I kvällens gudstjänst sjunger vi till inledning ur psalmbokstilläggest sång nr 896, verserna 1-4. Här kan man lyssna till inspelning av sången i en version för kör.
Övriga psalmer är 349, 326, 914 och 334. Ur psalmen 326 sjungs den första frasen som också bönerop i anslutning till Kyrkans förbön.


”Så säger Herren, din fader Davids Gud: Jag har hört din bön och sett dina tårar. Jag skall göra dig frisk igen.” (ur dagens första läsning)


Välkommen!