Skriftskola Nedervetil

lö 7.3 kl. 09.00
Nedervetils kyrka

Nedervetils konfirmandgrupp

Insamling för Gemensamt Ansvar, varma kläder med