Musiklekis

fr 6.3 kl. 09.30 - 10.00
Kronoby församlingshem

för barn och medföljande vuxen

Barn under skolåldern

 


Tag kontakt

dagklubbsledare/ tf ungdomsarbetsledare
Kyrkvägen 30
68500 Kronoby