Läsmöte Terjärv

sö 1.3 kl. 18.00
Terjärv församlingshem

Alla läslag

I år har vi ett gemensamt läsmöte för alla läslag i Terjärv

Kaplan Timo Saitajoki och kantor Ronny Borgmästars

Konfirmanderna deltar