Gudstjänst

sö 1.3 kl. 10.00
Nedervetil kyrka

Första söndagen i fastan

Kyrkoherde Anders Store, kantor Sonja Smedjebacka


kyrkoherde
Ollisbackavägen 9
68410 Nedervetil
kantor
Ollisbackavägen 9 (tillfällig)
68410 Nedervetil