Kvinnogruppen

må 24.2 kl. 18.30
Kronoby församlingshem

Ingvor Huhtamäki "Människor jag mött"

Gemenskap för kvinnor i alla åldrar