Mässa

sö 23.2 kl. 10.00
Nedervetil kyrka

Fastlagssöndagen

Kyrkoherde Anders Store, kantor Sonja Smedjebacka.

Kyrkkaffe i kyrkan och missionsinfo av Maria och Ben Westerling


kyrkoherde
Ollisbackavägen 9
68410 Nedervetil
kantor
Ollisbackavägen 9 (tillfällig)
68410 Nedervetil