Mässa

sö 23.2 kl. 10.00
Nedervetil kyrka

Fastlagssöndagen

Kyrkoherde Anders Store, kantor Sonja Smedjebacka.

Kyrkkaffe i kyrkan och missionsinfo av Maria och Ben Westerling


Tag kontakt