Gudstjänst

sö 23.2 kl. 13.00
Kronoby kyrka

Fastlagssöndagen

OBS tiden

Kyrkoherde Anders Store, kantor Ronny Borgmästars