Mässa

sö 16.2 kl. 10.00
Kronoby församlingshem

Andra söndagen före fastetiden

Tf kaplan Niklas Wallis, kantor Maria Ellfolk-Lasén