Gudstjänst

sö 16.2 kl. 10.00
Terjärv församlingshem

Andra söndagen före fastetiden

Församlingpastor Ville Kavilo, kantor Sonja Smedjebacka


församlingspastor
Kyrkvägen 30
68500 Kronoby
kantor
Ollisbackavägen 9 (tillfällig)
68410 Nedervetil