Gudstjänst

sö 16.2 kl. 13.00
Nedervetil kyrka

Ingår i K-mötesserien

Församlingspastor Ville Kavilo, kantor Sonja Smedjebacka


församlingspastor
Kyrkvägen 30
68500 Kronoby
kantor
Ollisbackavägen 9 (tillfällig)
68410 Nedervetil