Årsmöte

sö 16.2 kl. 14.00
Församlingskansliet, Ollisbackavägen 9

Kyrkans Ungdom Nedervetil

Stadgeenliga ärenden


Arrangör

KU Nedervetil

kantor
Ollisbackavägen 9 (tillfällig)
68410 Nedervetil