K-möten ungdomssamling

lö 15.2 kl. 19.30
Kronoby församlingshem

.

Jacob Backlund och Tom Wiklund m.fl. medverkar

Servering 20.30

Ungdomsjatkot


Arrangör

Kyrkans Ungdom Kronoby och Nedervetil

ungdomsarbetsledare
Kyrkvägen 30
68500 Kronoby

Scouting