K-möte, kvällssamling

lö 15.2 kl. 19.00
Kronoby församlingshem

.

Talare Lars-Johan Sandvik, Kungens Ungar under ledning av Anna Finell och Jenny Pulkkinen, Karin Saarukka m.fl. medverkar

Servering 20.30


Arrangör

Kyrkans Ungdom Kronoby och Nedervetil