Musiklekis

fr 7.2 kl. 09.30
Kronoby församlingshem

För barn under skolåldern

I sällskap med en vuxen


Tag kontakt

dagklubbsledare/ tf ungdomsarbetsledare
Kyrkvägen 30
68500 Kronoby