Kvinnogruppen

må 3.2 kl. 19.00
Ollisbackavägen 9 Nedervetil

Kvinnornas samtals- och bönegrupp

Ledare Bodil Dalhem