Läsmöte

sö 2.2 kl. 12.00
Kronoby församlingshem

"Glädjen i att få vara med"

Eftersom sammanslagningsarbetet har orsakat en ansenlig mängd extra arbete har vi i samråd med sexmännen beslutat att endast ordna ett läsmöte. Vi vet att många har önskat få ha läsmötena i byarna, men vi har tyvärr inte möjlighet att ordna det i år.

Hur ser en kristen gemenskap ut egentligen? Vad består den i? Vad har den med frälsning att göra? Handlar det om helgelse? Vad säger Jesus om gemenskap? Talar våra bekännelser om livet tillsammans? Kallar den Helige Ande oss till något särskilt?Vad har kyrkan med gemenskap att göra? Är det något som handlar om min familj och mina vänner? Handlar det om att vara överens om allt?Måste man tro allt som andra tror? Finns det en grund för goda gemenskaper genom tiderna? Har kyrkan något gemenskapsarv att förvalta?

Frågorna är många - kom med på läsmötet och ställ dina egna. Kanske ställer prästerna några frågor till er också. Kanske erbjuder de några svar.

Välkomna!

Obs

Kyrklunch serveras efter gudstjänsten men före mötet, anmäl gärna till Margareta Strandvall 0407237518