Familjemässa

sö 2.2 kl. 10.00
Kronoby församlingshem

Kyndelsmässodagen

Konfirmanderna deltar i mässan och erbjuds möjlighet att fira nattvard tillsammans med en konfirmandlärare eller ledare.

Tf kaplan Niklas Wallis, kantor Maria Ellfolk-Lasén

Efter mässan ordnas kyrklunch i församlingshemmet, anmälningar till Margareta Strandvall 0407237518