Kvinnogruppen

må 27.1 kl. 18.30
hos Birgitta Abbor

Dagens gäst Lina Abbor

Samling för kvinnor i alla åldrar