Kvinnogruppen

må 27.1 kl. 18.30

hos Birgitta Abbor

Dagens gäst Lina Abbor

Samling för kvinnor i alla åldrar