Inspirationskväll för gudstjänstgrupper

sö 26.1 kl. 18.00 - sö 26.1 kl. 20.00
Terjärv församlingshem

Nya och nuvarande gudstjänstgruppsmedlemmar välkomna med!

Boris Salo medverkar. Vi inleder med mat. Anmälan senast 17.1 till pastorskansliet tel 040 868 6900 eller mayvor.pitkaaho@evl.fi