Sorgegrupp

on 22.1 kl. 14.30
Terjärv församlingshem

Terjärv

Kontaktperson diakonen Anette Ståhl