Missionssymöte

ti 21.1 kl. 13.00
Kronoby församlingshem

FMS

Missionssyföreningen arbetar för Finska Missionssällskapet, Christina och Andrey Heikkiläs arbete i Ryssland