Söndagsskola

sö 19.1 kl. 10.00
Terjärv församlingshem

Terjärv

ledare Cati Ahlberg