Gudstjänst

sö 19.1 kl. 10.00
Terjärv församlingshem

Andra söndagen efter trettondagen

"Jesus uppenbarar sin gudomliga kraft"

Kaplan Timo Saitajoki, kantor Maria Ellfolk-Lasén