Gudstjänst

sö 19.1 kl. 10.00

Terjärv församlingshem

Andra söndagen efter trettondagen

"Jesus uppenbarar sin gudomliga kraft"

Kaplan Timo Saitajoki, kantor Maria Ellfolk-Lasén

 


Se också

sö 26.1 kl. 10.00

Kronoby församlingshem

Gudstjänst

tredje söndagen efter trettondagen
sö 26.1 kl. 10.00

Terjärv församlingshem

Mässa

Tredje söndagen efter trettondagen
sö 2.2 kl. 10.00

Terjärv församlingshem

Familjegudstjänst

Kyndelsmässodagen