Gudstjänst

sö 12.1 kl. 10.00
Nedervetil kyrka

Första söndagen efter trettondagen

"Dopets söndag"

Kyrkoherde Anders Store, kantor Ronny Borgmästars