Gudstjänst

sö 12.1 kl. 10.00

Nedervetil kyrka

Första söndagen efter trettondagen

"Dopets söndag"

Kyrkoherde Anders Store, kantor Ronny Borgmästars


Se också

sö 26.1 kl. 10.00

Kronoby församlingshem

Gudstjänst

tredje söndagen efter trettondagen
sö 26.1 kl. 10.00

Nedervetil kyrka

Mässa

Tredje söndagen efter trettondagen