Gudstjänst

må 6.1 kl. 13.00
hos Börje Flöjt i Kolam

Trettondagen

Tema " Jesus, världens ljus"

Kaplan Timo Saitajoki, kantor Ronny Borgmästars