Gudstjänst

må 6.1 kl. 10.00
Kronoby kyrka

Trettondagen (Epifania)

Dagens tema är Jesus, världens ljus.

Trettondagens evangelium berättar om Österns vise som kom för att visa sin vördnad för den nyfödda judiska konungen. De var representanter för främmande folk. Detta visar att Kristus är ett ljus för alla världens folk. Trettondagen påminner om kyrkans missionsuppdrag. Julens budskap tillhör alla, vilket vi får läsa i första och andra läsningen samt i evangeliet för dagen.

tf kaplan Niklas Wallis, predikant och liturg, Maria Ellfolk-Lasén, kantor