Gudstjänst

må 6.1 kl. 10.00

Nedervetil kyrka

Trettondagen

"Jesus, världens ljus"

Kyrkoherde Anders Store, kantor Sonja Smedjebacka


Se också

sö 26.1 kl. 10.00

Kronoby församlingshem

Gudstjänst

tredje söndagen efter trettondagen
sö 26.1 kl. 10.00

Nedervetil kyrka

Mässa

Tredje söndagen efter trettondagen
sö 2.2 kl. 10.00

Nedervetil kyrka

Familjegudstjänst

Kyndelsmässodagen