Mässa

sö 5.1 kl. 10.00

Kronoby kyrka

med kyrkoherdeinstallation och välsignelse av anställda

Biskop Bo-Göran Åstrand, kyrkoherde Anders Store, tf kaplan Niklas Wallis, kaplan Timo Saitajoki, församlingspastor Ville Kavilo, kantorerna Maria Ellfolk-Lasén, Sonja Smedjebacka och Ronny Borgmästars.

Kyrkokörerna i Kronoby, Terjärv och Nedervetil, sånggruppen Mariat, Malin Storbjörk och sånggrupp bestående av ungdomar, Robert Slotte, trumpet